Deelnemers aan de Leergang tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur en die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen toegang tot een afgeschermde LinkedIN groep. Dit kennisplatform, opgestart door de Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur, is een van de voordelen van het ingeschreven staan in het Register.  Het kennisplatform verstrekt niet alleen nieuwsberichten, maar biedt de mogelijkheid aan de RSBA's om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. De wereld van sociale zekerheid is complex en verandert in hoog tempo. Naast de (verplichte) bijeenkomsten in het kader van de Permanente Educatie is het lerend netwerk ook een middel om het kennisniveau op peil te houden.