Op 22 mei worden er wederom certificaten uitgereikt aan de deelnemers die geslaagd zijn voor de leergang tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur. Het aantal geslaagden neemt gestaag toe en de teller staat nu op 26.  Een nieuwe lichting RSBA's dient zich al weer aan, deze deelnemers hebben het eerste gedeelte van de leergang inmiddels achter de rug.  Op 14 september staat de start gepland voor een nieuwe opleidingsgroep.