Toelatingseisen:

De deelnemer van de leergang tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur wordt opgenomen in het Register als:

  • De leergang met succes is afgerond, te weten het behalen van het diploma Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur. Het diploma wordt behaald na het volgen van de leergang en het met succes voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan het examen.
  • Dmv betaling van de jaarfactuur vanuit de Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (hierna te noemen: de Stichting) tbv opname in het register en permanente educatie.

 

Definitie inschrijvingsjaar:

Het inschrijvingsjaar heeft betrekking op de periode van 12 maanden nadat de RSBA is ingeschreven in het Register. Bijvoorbeeld; de Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (hierna te noemen: RSBA) is ingeschreven op 1 juni 2017, dan eindigt de inschrijving op  31 mei 2018 tenzij aan de voorwaarden van behoud is voldaan.

 

Behoud inschrijving in het Register:

De Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur mag zich als dusdanig noemen (en indien gewenst de titel RSBA achter de naam te plaatsen) als wordt voldaan aan de eisen van Permanente Educatie. Deze bestaan uit het volgen van 2 nascholingsbijeenkomsten per inschrijvingsjaar, het bijhouden van vakliteratuur en andere relevantie informatiebronnen waardoor het kennisniveau op peil blijft alsmede het voldoen van de jaarfactuur. Tevens dient de RSBA zich te confirmeren aan de Gedragscode welke ik opgesteld door de Stichting. De Gedragscode is inzichtelijk via de website van de Stichting (www.stichtingrsba.nl)

 

Nascholing:

  • De Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur organiseert de nascholingsbijeenkomsten c.q. ziet toe op de organisatie daarvan, die 2 keer per inschrijvingsjaar door de RSBA bijgewoond moeten worden. De Stichting informeert de RSBA omtrent de data en onderwerpen van de nascholing.
  • Aan de hand van een presentielijst zal de Stichting noteren wanneer de RSBA heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten.
  • Indien het nodig is dat ten behoeve van de nascholingsbijeenkomst een opdracht gemaakt moet worden, ingelezen moet worden oid, dan zal dat van te voren kenbaar worden gemaakt aan de RSBA. Niet kunnen overhandigen van de opdracht op de dag zelf, wordt gezien als niet bijwonen van de bijscholingsbijeenkomst.
  •  Het bijwonen van de bijeenkomsten is de verantwoordelijkheid van de RSBA. Niet bijwonen van de bijeenkomsten leidt niet tot restitutie van het jaarbedrag.

 

Uitschrijving uit het Register:

De inschrijving van de RSBA wordt niet verlengd, en  daarmee dus uitgeschreven, indien:

  • De RSBA niet 2 bijscholingsbijeenkomsten heeft gevolgd in het inschrijvingsjaar;
  • De factuur tbv de administratie en nascholingskosten niet (tijdig) wordt voldaan.